19 Ιουλίου 2012

 αυτοκαταστροφή: ένα φαινόμενο απρόβλεπτο συνήθως και μη ελεγχόμενο.
για μένα είναι λύτρωση. αυτή τη φορά δεν αρκεί να χαθώ. λύσε μου τα χέρια
μόνο τότε να ξες θα είμαι καλά. μόνο τότε θα είμαι 
εγώ.